Úvod do základních nutrientů

Po delší odmlce jsem zase zpátky a rozhodl jsem se, že zde budu pravidelně zveřejňovat články se základní teorií. Tento článek se týká výživy a konkrétně nutrientů.

Potraviny jsou složeny z variace nutrientů. Tyto nutrienty mohou být klasifikovány do různých skupin na základě jejich molekulární struktury. První klasifikace je na základě molekulární velikosti nutrientů.

To nám tvoří dvě kategorie:

Makronutrienty a Mikronutrienty

Pokračování textu Úvod do základních nutrientů

Fitness v zahraničí a u nás – jsme 100 let za opicema? díl 2.

Dnes se podíváme na posilovny, které jsem navštívil v Londýně. A na to jaká je úroveň služeb v nich poskytovaných. Nechci aby článek vyzněl tak, že jsem opustil ČR a najednou je všechno co je české špatné, protože to tak není. Všechno má svoje pro a proti.

PMG
Pure muscles gym

Pokračování textu Fitness v zahraničí a u nás – jsme 100 let za opicema? díl 2.

Fitness v zahraničí a u nás – jsme 100 let za opicema? díl 1.

Nějakou dobu jsem se nedostal k tomu, abych sem něco napsal. Jednak kvůli tomu, že tady v Anglii studuji další trenérský kurs s nejvyšší místní možnou kvalifikací a také, protože na to prostě nebyl čas. Dneska napíšu něco o tom, jak to vypadá u nás v ČR a v Anglii s posilovnami, s jejich úrovní, mentalitou a přístupem jejich majitelů.

fit ural
fitness ural

Pokračování textu Fitness v zahraničí a u nás – jsme 100 let za opicema? díl 1.

České zdravotnictví – jenom další komerční oblast?

Po návštěvě nemocnice v Plzni mě jsem si nemohl odpustit napsat následující příspěvek. Fakultní nemocnice v Plzni a to se netýká jenom tohoto zařízení, ale i jakékoliv jiné zařízení tohoto typu v ČR by mělo především sloužit lidem ke zlepšování jejich zdravotního stavu a s tím by měly i souviset služby nabízené v areálech takovýchto zařízení. Konkrétně budu mluvit o prodejnách občerstvení v těchto zařízeních.

Pokračování textu České zdravotnictví – jenom další komerční oblast?